: Διεθνή

Έκκληση ερευνητών και ερευνητριών για ριζική αναθεώρηση των τρεχουσών ευρωπαϊκών πολιτικών για τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης

Ανοιχτή επιστολή ερευνητών και ερευνητριών που δουλεύουν πάνω στη μετανάστευση και τα σύνορα για άμεση δράση και ριζική αναθεώρηση των σχετικών πολιτικών που λαμβάνονται αυτή την περίοδο τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη.

Περισσότερα