Ιστός-Αλληλεγγύη από ειδικούς για ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Δωρεάν υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες από ψυχαναλυτές, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό.

Πηγή: ιστός

Ο ΙΣΤΟΣ είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από μία ομάδα ψυχαναλυτών με σκοπό την ψυχική και κοινωνική υποστήριξη συνανθρώπων μας εν μέσω της πανδημίας. Το δίκτυο υποστήριξης απαρτίζεται από ψυχαναλυτές, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό. Η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν, και θα γίνεται με τους εξής τρόπους: είτε με τηλεφωνικές/τηλεματικές συνεδρίες σε συμφωνημένο χρόνο μετά από συνεννόηση με τους συντονιστές του δικτύου είτε με απαντήσεις σε γραπτά μηνύματα με ερωτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών του δικτύου, στο inbox της σελίδας του δικτύου στο facebook. Επίσης ο ΙΣΤΟΣ θα αναρτά πληροφορίες και ενημερώσεις που είναι χρήσιμες και σημαντικές για την τρέχουσα υγειονομική κρίση και την αντιμετώπισή της.

Είμαστε μαζί.Κανένας/Καμία Μόνος/η.

Η φωνή σας ακούγεται!

Οι υπηρεσίες θα δίνονται στις γλώσσες: Ελληνικά, Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Στείλτε στο Facebook ή στο [email protected]