Με τον κόμβο επιδιώκουμε την εκκίνηση ενός ανοικτού δικτύου makers με αφορμή παρόμοιες πρωτοβουλίες σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κι αλλού, οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της ανοικτής τρισδιάστατης εκτύπωσης ζωτικής σημασίας νοσοκομειακού εξοπλισμού που βρίσκεται σε έλλειψη.

Τι σημαίνει Ανοιχτό Δίκτυο Makers για εμάς;

  • Εκκίνηση ανοικτού δικτύου συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ makers
  • Συνδιαμόρφωση και διαμοιρασμός ανοιχτών δεδομένων και σχεδίων μέσα από εξίσου ανοιχτές διαδικασίες
  • Οριζόντια δικτύωση, χωρίς διαμεσολάβηση από θεσμούς
  • Αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη νοσοκομειακό εξοπλισμό, ειδικά σε ό,τι αφορά ιατρικά κέντρα σε απομακρυσμένες περιοχές, κοινωνικά ιατρεία, περιφερειακές δομές που δουλεύουν με ευπαθείς ομάδες κα.
  • Ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό μέσα από δικτύωση και εκπαίδευση
  • Έμφαση στην πρακτικότητα και εφευρετικότητα και άρα σε λύσεις που δεν αφορούν μονάχα 3d printers/laser cutters, αλλά προκύπτουν και από τα εκάστοτε διαθέσιμα υλικά και πόρους
  • Σκοπός όχι το κέρδος: τα όποια κόστη καλύπτονται από δωρεές/ χορηγίες σε είδος ή crowdfunding

Φυσικά, είμαστε ανοικτοί/ες σε περαιτέρω προτάσεις και συνδιαμόρφωση.

Χαρτογραφούμε ανάγκες και δυνατότητες οι οποίες για να γεφυρωθούν απαιτούν τη δημιουργία σχέσεων αλλά και τοπικά δίκτυα. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν, όσο γίνεται, οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό, αλλά και να προωθηθεί η κουλτούρα του ανοιχτού σχεδιασμού. Σε όλη την πορεία, προσέχουμε ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής, ενώ είμαστε σε επαφή με τη διεθνή κοινότητα που δραστηριοποιείται στο ίδιο πεδίο.

Ευρύτερος στόχος μας είναι λειτουργία του δικτύου και μετά τη λήξη της ‘έκτακτης ανάγκης’ για την κάλυψη έκτακτων αλλά και καθημερινών αναγκών.

την Πέμπτη 09/04 έγινε η πρώτη γνωριμία/ ανοιχτή συνέλευση δικτύου στις 8μμ, πρακτικά για τη συζήτηση εδώ. Μπείτε στην πλατφόρμα με το invitation link κι εδώ ενημερώνουμε για επόμενες συναντήσεις.

Οδηγός Συντονισμού ΔικτύουΕίμαι Maker. Θέλω να συμμετέχω

Όλες οι απαντήσεις είναι δημόσιες και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Έχω ανάγκη ιατρικού εξοπλισμού

Όλες οι απαντήσεις είναι δημόσιες και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]