Πολλοί και πολλές (ή όλοι και όλες) δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την απομόνωση, την απαγόρευση κυκλοφορίας, την κατάσταση στο σπίτι, την φροντίδα των άλλων ή του εαυτού μας, την κατάρρευση της κανονικότητας, την πιθανότητα αρρώστιας και απώλειας.

Εδώ ενημερώνουμε για γραμμές και δυνατότητες στήριξης και παραθέτουμε βοηθητικό υλικό.

Υλικό

  • Εδώ προτάσεις για στήριξη οικογενειών, εδώ στηρίζοντας παιδιά και εφήβους, κι εδώ υποστηρίζοντας την δουλειά εκπαιδευτικών (του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ)
  • Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγό για ΛΟΑΤΚΙ άτομα εν μέσω κορονοϊού