πηγή: Θετική Φωνή

Η πανδημία COVID-19 έχει επιπτώσεις στις ζωές όλων μας. Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ είναι καθημερινά αντιμέτωπα με την αβεβαιότητα και εκτεθειμένα σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως και κάθε άλλο ελεύθερο επάγγελμα, δεν έχουν μισθό, άδειες ασθενείας και επιδόματα ανεργίας. Ωστόσο στη χώρα μας, αν και η εργασία στο σεξ είναι νόμιμη, οι εργαζόμενοι/ες δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα και δεν μπορούν να εργαστούν σε συνθήκες καραντίνας, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρήματα για στέγη, τροφή και ιατρική φροντίδα.

Μπορούμε και πρέπει να τους στηρίξουμε.

Ενημερώσου για το θέμα