Ανοικτό Δίκτυο Συνεργασίας Makers στην/και πέρα από την Καραντίνα

Απολογιστικός χάρτης δράσεων, τοπικών δικτύων και σχέσεων που αναπτύχθηκαν αυτό το διάστημα από μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης από τα κάτω για κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού

Makers, ερευνητές, γιατροί και νοσηλευτές, άνθρωποι και ομάδες που συμμετέχουν στην ΚΑΛΟ και όσοι/ ες ενδιαφέρονται ήρθαν σε επαφή και συμμετείχαν σε ανοιχτές διαδικασίες, συνδιαμόρφωσαν έναν οδηγό συντονισμού, κατασκέυασαν και διέθεσαν ασπίδες προσώπου σε δομές υγείας. Έβαλαν, έτσι, τις βάσεις για ένα ανοιχτό και αλληλέγγυο δίκτυο συνεργασίας που αναδεικνύει την σημασία της κουλτούρας του making για την κάλυψη καθημερινών αναγκών πέρα από θεσμούς και αναθέσεις!

Παρακάτω η διαδικασία συσχετισμού αναγκών/ προσφορών, όπως διαμορφώθηκε:

Δείτε και προηγούμενη ενημέρωση εδώ.