: Προσωπικά Δεδομένα

Διεθνής Αμνηστία: Covid-19, επιτήρηση και η απειλή στα δικαιώματά μας

Η διεθνής αμνηστία προειδοποιεί ότι στο όνομα της καταπολέμησης του Covid-19 ορισμένες κυβερνήσεις σπεύδουν να επεκτείνουν τη χρήση τεχνολογιών για την επιτήρηση ατόμων αλλά και ολόκληρων πληθυσμών

Περισσότερα